De rode draad van postduivenvereniging de Valeouwe

Oprichters en voorzitters
Postduivenvereniging de Valeouwe is opgericht op 10 januari 1950. Tot de oprichters behoren onder anderen Dhr. Antoon Wissink en Dhr. Jo Hendriks. De eerste voorzitter was Antoon Wissink, opgevolgd door Jo Wissink, die korte tijd later de vereniging weer verliet. Vanaf 1955 was Evert Kleiboer de voorzitter en hij werd in 1980 opgevolgd door Klaas Scholten. Vanaf 1986 was Jo Vermeulen voorzitter, die in 1996 opgevolgd werd door Mike Wensveen. Hij werd op zijn beurt in 1997 opgevolgd door Theo Meuleman. Vanaf 1998 tot en met 2008 was Jo Vermeulen wederom voorzitter. Hij werd eind 2008 weer opgevolgd door Hans Huisman. De langst zittende voorzitters waren Evert Kleiboer en Jo Vermeulen die 25 en 20 jaar lang deze rol op zich namen.

Betrokken vereniging
De vereniging is vanaf 1969 tot 1996 altijd betrokken geweest bij de ACC. Dit gold ook voor de Afdeling Salland, Fondclub IJsselstreek, Vervoersstichting Afdeling Salland en de oprichting van de voorloper van de Fondunie 2000, de commissie VNC/NCC, die de ZLU vluchten organiseerden in deze regio.

In de vereniging gold altijd het devies, als je het niet eens bent met de gang van zaken, dan moet je niet alleen commentaar leveren, maar je er ook voor inzetten om mee te besturen of om dingen te veranderen. Gerard Winkel was organisator/oprichter van WHZB. Klaas Scholten was lange tijd secretaris van de Groep van Keurmeesters. Jo Vermeulen zat zes jaar lang in het NPO bestuur.

Evert Kleiboer heeft zich ingespannen om alle Apeldoornse verenigingen onder te brengen in de ACC. Voorwaarde was dat wij op zaterdag moesten gaan vliegen, het geen in Salland verband tot stand werd gebracht. Zo konden de drie resterende zaterdagverenigingen in Apeldoorn zich aansluiten bij de ACC.
Vanaf 1969 is de vereniging altijd betrokken geweest bij de organisatie van het Nationaal inkorfcentrum. In hoogtij jaren korfden ongeveer 90 leden uit Apeldoorn en omgeving in bij het Nationaal inkorfcentrum. Na Steenbergen waren we het grootste inkorfcentrum van Nederland.

Nostalgie
In 1998 ging de helft van de vereniging over op een elektronisch systeem, Taurus. Door toedoen van Dick Rodenburg en Jan Pouw, kwam de financiering tot stand bij de ING bank. Zo was ook het een en ander mogelijk voor diegene met een smallere beurs. In een periode van vijf jaar werd alles afbetaald. Dit was een grote omslag in de duivensport en ook voor de Valeouwe. De nostalgie van het mechanisch klokken werd steeds minder, de een na de ander ging over op een elektronisch systeem. Terugkijkend op de naoorlogse periode toen de vereniging werd opgericht, dan is er veel veranderd in de duivensport. Toen waren er leden die niet eens een klok hadden en hun duiven moesten constateren bij collega duivenliefhebbers. Met de gummiring in de mond werd gefietst of gerend naar deze plek om te constateren, de loop- of fietstijd werd vergoed.
De leden waren erg afhankelijk van elkaar om de sport goed te bedrijven. Het was altijd een gezellige boel. Eerst bij Terminus en later op het stationsemplacement (over nostalgie gesproken). Iedereen bleef tot de duiven op de trein en later in de container waren gezet, laadroosters bestonden niet. Er werden heel wat weddenschappen afgesloten. Wie er een zou vliegen of welke duif eerder zou zijn dan die van een ander. De inzet was een knaak.

Generaal kampioenen
Tot 2000 behoorden leden van PV de Valeouwe tot de Generaal kampioenen van de ACC. In hoogtij dagen waren zelfs 7 van de 10 Generaal kampioenen leden van onze vereniging. Een generaal kampioenschap gold van 100 tot en met 1100 km en alle vluchten telden voor het Generaal kampioenschap. Om enkele prominenten te noemen: Evert Kleiboer, Piet van der Molen, Jan Schutte, Gerard Winkel, Henk Gerritsen, Vos Janson, Gerrit Looyengoed, Jo Vermeulen, Siefried Kummerhove en Jan Pouw. Zowel regionaal als nationaal werden door onze leden uitstekende prestaties neergezet. Na 2000 werd dit helaas een stuk minder, maar sinds kort is er weer een opwaartse tendens ingezet met leden als Henk Diks, Theo Oortwijn en Chris Aalpoel. Allen voor afzonderlijke disciplines.

Duivensportcentrum
Het DCA werd in januari 1976 geopend. Ook het duivensportcentrum was een initiatief van de Valeouwe, te weten van Evert Kleiboer en Willy Janssen. Er werden door onze leden, maar ook van aangesloten zusterverenigingen, in 1975 grote inspanningen verricht om de verbouwing van het duivensprotcentrum te realiseren. Met behulp van een grote verloting werden de eerste 25.000 gulden verzameld die werden gebruikt voor de aankoop van het gebouw, een oude confectiefabriek. Jaarlijks werden er door Willy Janssen en Bep Mosterd diverse activiteiten georganiseerd waarmee geld werd opgehaald ten behoeve van het duivensportcentrum. Dit resulteerde in het eerste duivensportcentrum in Nederland waar zeven duivensportverenigingen en twee klein dieren verenigingen onderdak vonden.

Jubilea
Mijlpaal was het 25-jarig bestaan dat gevierd werd in het Hof van Gelre met een receptie gevolgd door een diner en feestavond.
De volgende mijlpaal was het 50-jarig bestaan. Dis is gevierd met veel verschillende activiteiten, waaronder een jubileumvlucht, een open tentoonstelling, een bonnenverkoop, de overhandiging van een cheque van 6.000,- gulden aan Stichting Zonnebloem en een receptie gevolgd door een weekend Zuid Limburg met de gehele vereniging. Dit was een grandioze happening. Tussentijds werd aandacht besteed aan elk 5-jarig lustrum. De laatste jaren werd dit georganiseerd door een damesfeestcommissie die ook de jaarlijkse feestavonden en –middagen organiseerden.
Voor diegene die van nostalgie houden hebben wij boeken van de recepties van het 25-jarig en het 50-jarig bestaan ter inzage. U zult er veel oude Valeouwe leden in terug vinden.