Het bestuur van het Duivensportcentrum bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Vacant
2e voorzitter: A. Reehorst (lid Valeouwe)

Penningmeester: H. Rietberg (lid Kanaria)
2e penningmeester: P. Loman (lid Kanaria)
Secretaris: H. van Driessen (lid PVA)
2e secretaris: G. Bredenoort (lid PVA)

Info verhuur, etc.: H. van Driessen
Samenstelling barlijsten: W. de Boer
Inkoop non-food: D. Voortman
Inkoop food: H. Veldhuis