Historie van het duivensportcentrum

In 1975 werd het toenmalige confectiebedrijf/naaiatelier aangekocht door zes duivensportverenigingen die, tot dan toe verspreid over Apeldoorn, eindelijk een eigen centrum kregen. Nu konden veel zaken worden gecombineerd en had men tevens de beschikking over een eigen zaal, een bar en natuurlijk opslagruimte.Na een grondige (met vereende krachten tot stand gekomen) verbouwing kon het “nieuwe” centrum in 1976 officieel worden geopend.

Inmiddels was ook de vogelvereniging Kanaria toegetreden tot de kring der eigenaren. Ook zij had haar “stekkie” daar gevonden. De linkerzijde van het huidige gebouw bestond nog niet  zodat het materiaal moest worden opgeslagen  in twee  houten schoollokalen die toen op de huidige parkeerplaats stonden.

In 1980 trad ook de kleindiervereniging PVA toe en werd het dus steeds voller en op het laatst zelfs te vol  in dat dierencentrum. Zodoende werd er besloten tot een grondige reorganisatie en medio 1980 werd er een nieuwe vleugel aan het bestaande gebouw toegevoegd en koos men voor het afbreken van de twee houten lokalen en herbestrating van de parkeerplaats. Door samenvoeging van verenigingen en verhuizing naar elders bestaat de kring der eigenaren thans uit de duivensportverenigingen  Wilhelmina En Juliana Combinatie en de Valeouwe, de vogelvereniging Kanaria en de kleindiervereniging PVA.

Inmiddels  bestaan de activiteiten  in het centrum al lang niet meer uitsluitend uit bezigheden van deze 4 verenigingen, maar vinden er ook tal van andere zaken plaats. Shows en vergaderingen van  meerdere verenigingen en stichtingen, culturele evenementen, oecumenische samenkomsten, biljarten, FNV-bijeenkomsten, dans- en bonsaiactiviteiten en natuurlijk de Carnavalsoptocht van de Apeldoornse Federatie en ook het prinsenbal en carnaval van “De Klutsers”.