Oprichting
Tijdens bijeenkomsten van vogelliefhebbers in de regio Apeldoorn (die bestonden uit het bij elkaar hokken en vogels bekijken en het uitwisselen van onderlinge ervaringen) werd op 23 januari 1936 in het Nuts gebouw aan de Korenstraat te Apeldoorn besloten een vogelvereniging op te richten. Deze vereniging genaamd Vogelvereniging Kanaria bestond voornamelijk uit kleur- en zangkanarie kwekers. Er was nog geen sprake van regelmatig vergaderen en het houden van tentoonstellingen. Na inschrijving bij de Kamer van Koophandel was de oprichting een feit en werd besloten zich aan te sluiten bij de Algemene Bond voor kanariekweek en beschermde vogels. Het huidige ANBvV.
In 1937 werd reeds de eerste tentoonstelling georganiseerd toen nog in de maand januari. Het houden van onderlinge tentoonstellingen groeide al snel uit tot het organiseren van nationale tentoonstellingen. Samen met een vereniging in Lochem waren zij hiermee de enige in Gelderland.

Geschiedenis
In de oorlogsjaren werd de vereniging bestuurd door een voorzitter de hr. Kruitbosch en een secretaris de hr. Klein. Dit was clandestien bestuurswerk. Behalve samenwerking met eerder genoemde bond werd ook contact gezocht met de Nederlandse Kleurkwekersclub, de huidige Ned. Bond van Vogelliefhebbers.
Binnen Kanaria werden er door de leden vele prijzen gewonnen, zowel op onderlinge als nationale tentoonstellingen. Midden jaren 60 bestond de vereniging uit zo’n 220 leden en werden er op een onderlinge tentoonstellingen met 800-1000 vogels deelgenomen.

Duivensportcentrum
In de jaren 70 werd Kanaria volwaardig lid van de stichting Duivensportcentrum. Tot op de dag van vandaag worden hier de vergaderingen en tentoonstellingen van o.a. Kanaria gehouden.
Midden jaren 80 nam het aantal zangkanariekwekers binnen de vereniging snel af. Wel werd geprobeerd de zang te stimuleren door als vereniging zich aan te sluiten bij de Grote Kring N.W. Veluwe.

Jubileum
In 1996 werd door Kanaria de eerste keer een Districts TT georganiseerd met meer dan 2.500 vogels verdeeld over het hele Duivensportcentrum. In 2001 en 2004 werd dit kunststukje herhaald met de opening bij het Cortenbosch College.In 2011 werd het 75 jarig bestaan gevierd, met een jubileum TT. Het aantal ingezonden vogels is inmiddels teruggelopen tot 500. Voor de leden zijn we met een bus naar de Orchideeënhoeve geweest en vervolgens ging de reis richting Blokzijl voor een rondvaart over de Weerribben via de plaatjes Muggenbeet, Wetering en Kalenberg.In 2013 organiseerde Kanaria samen met de NBVV een grote Kleurkanarie TT met meer dan 1.200 kleurkanaries.

Stand van zaken
Het huidige Kanaria heeft als doelstelling de vogelsport te promoten en het welzijn van de kooivogels te waarborgen en is op dit moment de grootste vogelvereniging van Apeldoorn binnen de NBVV. Via Kanaria kunnen leden zich aansluiten bij de landelijke bond (NBVV) en speciaal clubs. De NBVV zorgt o.a. voor uitgifte van officieel erkende ringen.

Contact
Wilt u meer weten over Kanaria kijk dan op de website: www.kanaria.nl of neem contact op met H. Rietberg (055-5424816 of hrietberg4@gmail.com).