Historie
Op 28 mei 1979 is de Biljartvereniging opgericht door de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen). De ANBO verzorgde activiteiten voor ouderen met steun van de gemeente. De huisbasis voor deze activiteiten was het Dienstencentrum aan de Ritbroekstraat.

De oprichters, dhr. Simons (voorzitter), dhr. Kremer (penningmeester) en de heer G. ter Mors (secretaris), treden op 17 november 1987 af en er komt een nieuw bestuur. In het voorjaar van 1988 zijn er reeds 43 leden actief bezig met het biljarten. Ondertussen is ACRES/wisselwerk met subsidie van de gemeente in beeld gekomen. In 2007 krijgen de sportverenigingen en dus ook de biljartclub van wisselwerk te horen dat De Brinkhorst dichtgaat en afgebroken zal worden.

Met hulp van de gemeente Apeldoorn/Wisselwerk en het Duivensportcentrum kan de biljartvereniging met de andere activiteiten verhuizen naar de mooie locatie van D.C.A. aan de Prinses Beatrixlaan 240. Nadat in 2011 de bijdrage vanuit de gemeente wordt stop gezet, wordt er in 2012 een contract getekend om, ondanks de forse contributieverhoging, in de grote zaal van het Duivensportcentrum verder te gaan met de Biljartclub.

Heden
De Bv Brinkhorst heeft momenteel 43 leden en heeft op 28 mei 2019 het 40-jarig bestaan gevierd.

Wij biljarten in het Duivensportcentrum aan de Beatrixlaan waar twee biljarts staan. Van maandag t/m donderdag is er gelegenheid om te biljarten van 9.00 -12.00 en van 13.00 tot 15.00 a 16.00 uur. In de ochtenden en op de dinsdagmiddag is het altijd vrij biljarten en op de maandag-, woensdag- en donderdagmiddag spelen wij een onderlinge competitie.

Wij spelen geen externe competitie maar hebben wel 1 x per jaar een uitwisseling met een vereniging uit Veenendaal. De onderlinge competitie spelen wij verdeeld over een A- en een B-klasse. De indeling hierbij is afhankelijk van het gemiddelde. Meedoen aan de competitie is geen verplichting.

De contributie bedraagt momenteel 90 euro per jaar. Dit boekjaar loopt van september tot september. Het vrij biljarten zelf kost 50 eurocent per kwartier en als je aan de beurt bent speel je samen met de tegenstander 2 x een kwartier en betaal je allebei 50 eurocent.

Consumpties zijn voor eigen rekening en bij de bar kan men bonnen kopen voor consumpties. De prijs is 5 bonnen voor 6 euro.

Bestuur B.V. Brinkhorst
Voorzitter: Bert van Ommen
Penningmeester: Hans Velt
Secretaris: Jan Woltjer. E-mail: j.woltjer@upcmail.nl