Historie
Op 28 mei 1979 is de Biljartvereniging opgericht door de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen). De ANBO verzorgde activiteiten voor ouderen met steun van de gemeente. De huisbasis voor deze activiteiten was het Dienstencentrum aan de Ritbroekstraat.

De oprichters, dhr. Simons (voorzitter), dhr. Kremer (penningmeester) en de heer G. ter Mors (secretaris), treden op 17 november 1987 af en er komt een nieuw bestuur. In het voorjaar van 1988 zijn er reeds 43 leden actief bezig met het biljarten. Ondertussen is ACRES/wisselwerk met subsidie van de gemeente in beeld gekomen. In 2007 krijgen de sportverenigingen en dus ook de biljartclub van wisselwerk te horen dat De Brinkhorst dichtgaat en afgebroken zal worden.
Met hulp van de gemeente Apeldoorn/Wisselwerk en het Duivensportcentrum kan de biljartvereniging met de andere activiteiten verhuizen naar de mooie locatie van D.C.A. aan de Prinses Beatrixlaan 240. Nadat in 2011 de bijdrage vanuit de gemeente wordt stop gezet, wordt er in 2012 een contract getekend om, ondanks de forse contributieverhoging, in de grote zaal van het Duivensportcentrum verder te gaan met de Biljartclub.

Heden
Op het moment telt de vereniging 42 leden. Ons oudste lid is 92 jaar en nog bijna dagelijks aanwezig voor het contact en om te biljarten. In de onderlinge competitie wordt in poule A & B elk jaar sportief gestreden voor het kampioenschap. Ook de recreanten in de KNBB, draaien goed mee. Op 28 mei 2014 hopen wij ons 35 jarig bestaan te vieren in het Duivensportcentrum.

Bestuur B.V. Brinkhorst
De secretaris is Attie Beeuwkes, Vosselmanstraat 177, 7311 CL Apeldoorn. E-mail: a.beeuwkes@upcmail.nl